Wypas krów

Wypas - pojenie - czyszczenie

Opis

Wypas krów

Świadek Historii| Albina Maria Lustig (1948) Łowkowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/albina-lustig3.mp3