Wyjazdy do Niemiec, kontakt z krewnymi z zagranicy i warunki życia w Polsce

Emigracja do Niemiec – wrażenia z wizyt w Niemczech Zachodnich w latach 70. – trudności wyjazdowe w latach 80. – komentarze krewnych z zagranicy na temat sytuacji w Polsce.

Opis

Wyjazdy do Niemiec, kontakt z krewnymi z zagranicy i warunki życia w Polsce

Świadek Historii| Manfred Dzumla (1943) Strzeleczki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/tillizek_5.mp3