Wspomnienia z okresu dorastania

Obowiązki domowe dzieci – praca na gospodarstwie rolnym – zabawy i rozrywki – obyczaje wielkanocne – zabawy taneczne.

Opis

Wspomnienia z okresu dorastania

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1945) Strzeleczki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/cebula2.mp3