Wspomnienia z lat 50. XX wieku

Służba w LWP – inwigilacja – pochody pierwszomajowe.

Opis

Wspomnienia z lat 50. XX wieku

Świadek Historii| Jan Wons (1933) Zielina

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/wons2.mp3