Wspomnienia o rodzinie książąt Henckel von Donnersmarck

Praca u Henckel von Donnersmarcków – losy rodowego majątku po wkroczeniu Armii Czerwonej.

Opis

Wspomnienia o rodzinie książąt Henckel von Donnersmarck

Świadek Historii| Paweł Ogrodnik (1930) Świerkowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/rkozlowski-donnersmarckach.mp3