Wojna po wojnie

Opis

Wojna po wojnie

Świadek Historii| Osoba Anonimowa ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/02/8.Jakub-Warga_Bronisława-Bednarz_Wojna-po-wojnie.mp3