Wojenne losy córki więźnia Buchenawldu

Warunki życia na Śląsku podczas wojny –osadzenie w Buchenwaldzie – inwigilacja polskich rodzina na Śląsku – edukacja podczas wojny – kontakt z młodzieżą z Niemiec – wkroczenie wojsk sowieckich – kontakt z ekspatriantami z Lwowa.

Opis

Wojenne losy córki więźnia Buchenawldu

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1934) Katowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/krzeminska2.mp3