Wojenne dzieciństwo w Kokoszycach

Edukacja szkolna podczas wojny – okupacja niemiecka polskiego Górnego Śląska.

Opis

Wojenne dzieciństwo w Kokoszycach

Świadek Historii| Alojzy Juraszczyk (1931) Radlin

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/alojzy-juraszczyk.mp3