Wkroczenie sowietów – okupacja sowiecka – rekwizycje bp

Wkroczenie sowietów – okupacja sowiecka – rekwizycje

Opis

Wkroczenie sowietów – okupacja sowiecka – rekwizycje bp

Świadek Historii| Maria Zok (1936) Łowkowice