Wiejskie życie w latach 50. i 60.

Rozrywki i zabawy – pokarmy – paczki z zagranicy.

Opis

Wiejskie życie w latach 50. i 60.

Świadek Historii| Erika i Alfred Leja (1937) Borek

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_erika_leja.mp3