Walki na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej z perspektywy ludności cywilnej

Początek wojny na Kresach Wschodnich II RP – walki niemiecko-radzieckie – ataki nacjonalistów ukraińskich na Polaków – przesiedlenie na Śląsk.

Opis

Walki na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej z perspektywy ludności cywilnej

Świadek Historii| Zbigniew Wybult () Czepielowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/03_Zbigniew_Wybult.mp3