W szkole w okresie stalinowskim

Edukacja – żałoba po śmierci Józefa Stalina.

Opis

W szkole w okresie stalinowskim

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1936) Katowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/krzeminska3.mp3