W szkole w latach 50. i 60.

Edukacja przedszkolna i szkolna po wojnie – rugowanie języka niemieckiego – nauka religii – gimnastyka i prace ręczne.

Opis

W szkole w latach 50. i 60.

Świadek Historii| Edeltraud Kaletta (1941) Niemcy

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_edeltraud_kaletta.mp3