W szkole pielęgniarskiej w latach 50.

Edukacja szkolna tuż po wojnie – trudności z posługiwaniem się językiem polskim – edukacja w szkołach dla położnych – piętnowanie języka niemieckiego

Opis

W szkole pielęgniarskiej w latach 50.

Świadek Historii| Anna Myszyńska (1931) Biała Prudnicka

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Anna_Myszynska_grupa_pnw.mp3