W Siedlcu od zakończenia wojny do wprowadzenia stanu wojennego

Życie na wsi po wojnie – używanie języka niemieckiego – edukacja szkolna – starania o wyjazd do Niemiec – praca w hucie – praca na gospodarstwie trudności z zaopatrzeniem – wprowadzenie stanu wojennego – trudności komunikacyjne.

Opis

W Siedlcu od zakończenia wojny do wprowadzenia stanu wojennego

Świadek Historii| Eleonora Tkotz () Siedlec

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/grobarek_3.mp3