W Rozmierce podczas II wojny światowej

Edukacja szkolna podczas wojny – kampania antypolska podczas wojny – odwrót wojsk niemieckich – okupacja radziecka – warunki życiowe krótko po wojnie.

Opis

W Rozmierce podczas II wojny światowej

Świadek Historii| Teresa Mrozek (1934)

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_Teresa_Mrozek.mp3