W Raszowej po wojnie

Praca w hucie w Katowicach – praca w przedsiębiorstwie budowalnym w Ozimku – kursy języka polskiego – warunki życia – edukacja szkolna.

Opis

W Raszowej po wojnie

Świadek Historii| Hedwig Mientus (1928) Raszowa

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/grobarek_1.mp3