W obozie pracy po wojnie

Trudności aprowizacyjne pod koniec wojny – święta i uroczystości kościelne – praca przymusowa na rzecz ZSRR po wojnie.

Opis

W obozie pracy po wojnie

Świadek Historii| Balbina Pietroń (1920) Głogówek

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_balbina_pietron.mp3