W niewoli jenieckiej spod Częstochowy do Kijowa

Transport z Częstochowy na wschód - epidemia tyfusu - droga do Kijowa -warunki życia i praca w obozie - zwolnienie z obozu

Opis

W niewoli jenieckiej spod Częstochowy do Kijowa

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1927)

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/pobytwobozie.mp3