W Leśnicy podczas okupacji radzieckiej

Zamordowanie pacjentów szpitala w Leśnicy – okupacja radziecka i przejście frontu – wywózki miejscowych Górnoślązaków do ZSRR – ewakuacja załogi z Koksowni w Zdzieszowicach do Czech – rekwizycja bydła – transport mężczyzn do Odessy – trudne warunki bytowe.

Opis

W Leśnicy podczas okupacji radzieckiej

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1937) Leśnica

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/mincer_4.mp3