W Jełowej krótko po zakończeniu wojny

Represje wobec ludności miejscowej – działania MO wobec Ślązaków – troska o zaopatrzenie – edukacja szkolna – relacje ludności miejscowej z napływową – wysiedlenia miejscowych Ślązaków.

Opis

W Jełowej krótko po zakończeniu wojny

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1933) Jełowa

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/nanko_4.mp3