W Chróścicach po wojnie

Pochody pierwszomajowe – zakaz używania języka niemieckiego – troska o zaopatrzenie – wyjazdy do Niemiec.

Opis

W Chróścicach po wojnie

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1931) Chróścice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kubis_4.mp3