W Boguszycach podczas przejścia frontu

Wkroczenie wojsk sowieckich – w ukryciu, pod ochroną sowiecką – widok ofiar w poszczególnych gospodarstwach.

Opis

W Boguszycach podczas przejścia frontu

Świadek Historii| Klara Kupczyk (1923) Niemcy

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/klarak.mp3