Udział w spotkaniu z Janem Pawłem II na Górze św. Anny

Okoliczności wizyty Jana Pawła II na Górze św. Anny – pielgrzymi w Zdzieszowicach – w chórze – przebieg spotkania z papieżem – atmosfera – dekoracje

Opis

Udział w spotkaniu z Janem Pawłem II na Górze św. Anny

Świadek Historii| Krystyna Eichrodt (1942) Zdzieszowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_krystyna_eichrodt.mp3