Uciekając przed czerwonoarmistami

Okupacja radziecka – ewakuacja przed frontem – różne postawy czerwonoarmistów wobec Ślązaków.

Opis

Uciekając przed czerwonoarmistami

Świadek Historii| Helena Sobek (1933) Sowin

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Helena_Sobek_z_kolezanka_grupa_PNW.mp3