U progu nowego życia w Niemczech

Opis

U progu nowego życia w Niemczech

Świadek Historii| Christoph Martin Labaj (28.04.1978) Rybnik

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2021/12/Martin-Labaj-u-progu-nowego-życia-w-Niemczech.mp3