Tzw. rewolucja antykościelna w Strzeleczkach

Niemieckojęzyczna posługa duszpasterska w Strzeleczkach do roku 1957 – protest wiernych przeciw nominacji nowego proboszcza.

Opis

Tzw. rewolucja antykościelna w Strzeleczkach

Świadek Historii| Manfred Dzumla (1943) Strzeleczki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/tillizek_4.mp3