Trudny czas wojny

Wysiedlenia Polaków, palenie gospodarstw. W wioskach panował głód, wojsko rekwirowało żywność. Hodowano zwierzęta potajemnie, zabijano w nocy. Ojciec został zabrany, wrócił pięć lat po wojnie. Świadek schowała się przed łapanką na piecu. Bano się czerwonoarmistów, mówiono: wódka i babuszka. Nie zachowywali zasad higieny. Dokonywali gwałtów na kobietach. Kobiety same nie zostawały, zazwyczaj chowały się, jeżeli mąż wychodził do pola. Niemcy urządzali publiczne egzekucje na Żydach. W rodzinie świadka ukrywało się dwóch Żydów. Obawiano się donosów. W rodzinie ukrywała się 15-letnia dziewczynka, której cała rodzina zginęła. W kościele załatwiono trefne papiery na plebanii, wyjechała do Niemiec (przeżyła wojnę, o czym poinformowała rodzinę świadka w liście).

Opis

Trudny czas wojny

Świadek Historii| Maria Sielicka ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/02/WYWIAD-MARIA-SIELICKA-.mp3