Trudne wspomnienia

Ojciec świadka był kierownikiem mleczarni. Został zwolniony za alkoholizm. Świadek miała dwóch braci. Rodzina wyprowadziła się na wieś – w zasadzie na gospodarstwie pozostały dwie kobiety: matka i córka. Dzieciństwo przerwała wojna – świadek miała 15 lat. W czasie wojny została zabrana do pracy, na roli. Urząd pracy skierował świadka do pracy w Berlinie, świadek nauczyła się języka niemieckiego. Myła wagony metra. Tam doczekała końca wojny. Po wkroczeniu czerwonoarmistów kobiety bały się gwałtów. Wspólnie z koleżanką przekroczyła Odrę. Kobiety były ochraniane przed Sowietami przez Czechów.

Opis

Trudne wspomnienia

Świadek Historii| Elżbieta Durska ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/09/88eeeed1f23aa29250495a6e3c07ce08.mp3