Traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa okresu II wojny światowej i pierwszych lat powojennych

Utrata rodziców – okupacja radziecka – praca w PGR – życie kulturalne w okresie stalinowskim – pobyt w Domu Dziecka – działania wojenne w Strzelcach Opolskich – kolonia letnia w Leśnicy – skutki działań wojennych na Śląsku.

Opis

Traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa okresu II wojny światowej i pierwszych lat powojennych

Świadek Historii| Antonina Janczyszyn (1939) Rożniątów

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/antonina-janczyszyn.mp3