Front w Rogowie

Opis

Front w Rogowie

Świadek Historii| Teresa Przybyła ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/02/13.Kamila-Blaszczok_Teresa-Przybyła_Front-w-Rogowie1.mp3