Tak bliskie spotkanie z papieżem zdarza się raz w życiu

Przylot Jana Pawła II – przygotowania organizacyjne – osobiste odczucia i wrażenia – stanowisko władz i MO – atmosfera spotkania.

Opis

Tak bliskie spotkanie z papieżem zdarza się raz w życiu

Świadek Historii| Helmut Adamczyk (1941) Zdzieszowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/olszewski_1.mp3