Szkoła w Zamysłowie (dzielnicy Rybnika) w okresie II wojny światowej

Edukacja szkolna przed wojną – wkroczenie wojsk niemieckich do Zamysłowa – edukacja szkolna podczas wojny – okupacja radziecka – warunki do nauki tuż po wojnie.

Opis

Szkoła w Zamysłowie (dzielnicy Rybnika) w okresie II wojny światowej

Świadek Historii| Alfred Dyrbuś (1930) Rybnik

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/03_Alfred_Dyrbus.mp3