Wspomnienia czasu szkoły, studiów i pracy

Traumatyczne wspomnienia okresu szkoły podstawowej, z uwagi na częstą zmianę miejsca zamieszkania. W Suwałkach świadek została źle przyjęta przez młodzież, była kozłem ofiarnym – mówiła z innym akcentem, była inaczej ubrana. Relacje z nauczycielami cechowała duża doza dystansu. Świadek chodziła na wagary, szczególnie z zajęć języka rosyjskiego. Świadek wspomina egzamin maturalny z matematyką i pomoc nauczycieli. Świadek brała udział w jubileuszu rof.. Górskiego w Toruniu, którego była studentką. Była członkinią kabaretu literackiego. Kierownik Olsztyńskiego Teatru Lalek. Świadek wspomina pracę jako nauczycielka licealna i akademicka.

Opis

Wspomnienia czasu szkoły, studiów i pracy

Świadek Historii| Teresa Brzeska-Smerek ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/09/AHM-mowi-pani-Teresa-Smerek.mp3