Sytuacja Niemców na Śląsku po II wojnie światowej

Rok 1945 na Górnym Śląsku – polityka antyniemiecka po II wojnie światowej.

Opis

Sytuacja Niemców na Śląsku po II wojnie światowej

Świadek Historii| Maria Cichon (1929) Ostrożnica

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/mcichon.mp3