Strzelce Opolskie u schyłku wojny i po jej zakończeniu

Okupacja radziecka – instalowanie administracji polskiej na Śląsku – zniszczenie Strzelec Opolskich w 1945 r.

Opis

Strzelce Opolskie u schyłku wojny i po jej zakończeniu

Świadek Historii| Henryk Szczędzina (1934) Strzelce Opolskie

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/hszczedzina.mp3