Stan wojenny na Śląsku

Ogłoszenie stanu wojennego – protesty górników – ograniczenia – kłopoty aprowizacyjne – aktywność ZOMO.

Opis

Stan wojenny na Śląsku

Świadek Historii| Jerzy Stronczek (1950) Jastrzębie Zdrój

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/jerzy-stronczek.mp3