Społeczeństwo wobec propagandy komunistycznej

Represje okresu stalinowskiego – edukacja historyczna po wojnie – wydawnictwa drugiego obiegu – na studiach wyższych – praca zawodowa a przynależność do PZPR – refleksje na temat nastrojów w społeczeństwie w latach 80.

Opis

Społeczeństwo wobec propagandy komunistycznej

Świadek Historii| Bernadeta Ficek (1951) Imielin

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/06_bernadeta_ficek.mp3