Spłonięcie zabytkowego kościoła w Łączy w 1994 roku

Akcja gaśnicza – straty w wyniku pożaru – starania o budowę nowej świątyni.

Opis

Spłonięcie zabytkowego kościoła w Łączy w 1994 roku

Świadek Historii| Adela Kansy (1953) Łącza

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/adela-kancy.mp3