Sowieci i Polacy wobec ludności rodzimej u schyłku wojny

Ewakuacja przed Armią Czerwoną –osiedlanie przesiedleńców na gospodarstwach należących do Ślązaków– losy deportowanych do ZSRR Górnoślązaków.

Opis

Sowieci i Polacy wobec ludności rodzimej u schyłku wojny

Świadek Historii| Osoba anonimowa () Krapkowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/14_cz1.mp3