Służba w Wojsku Polskim i praca zawodowa

Praca w zaopatrzeniu wojskowym – praca przy wyrębie lasu w Warszawie – praca jako planista w Bielsku

Opis

Służba w Wojsku Polskim i praca zawodowa

Świadek Historii| Tadeusz Czaja (1928) Zebrzydowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/nikonowicz_4.mp3