Służba w niemieckich siłach zbrojnych

Przygotowania do wojny – przygotowania obrony przeciwlotniczej – naloty amerykańskie – służba w Wehrmachcie – niewola jeniecka – starania o powrót na Śląsk po wojnie – warunki bytowe w obozie jenieckim – praca zawodowa krótko po wojnie.

Opis

Służba w niemieckich siłach zbrojnych

Świadek Historii| Józef Wacławczyk (1928) Ozimek

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/03_Jozef_Waclawczyk.mp3