Służba w armii niemieckiej i pobyt w niewoli jenieckiej

Odwrót w styczniu 1945 r. – kapitulacja – niewola jeniecka.

Opis

Służba w armii niemieckiej i pobyt w niewoli jenieckiej

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1926) Daniec

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_osoba_anonimowa_06.mp3