Schyłek wojny w Rożniątowie

Naloty amerykańskie – służba w Wehrmachcie – edukacja podczas wojny – ewakuacja przed Armią Czerwoną – wkroczenie wojsk sowieckich – pochówki poległych – praca przymusowa na rzecz Sowietów – edukacja po wojnie – pozostawiona broń po wojnie – rekwizycje mienia przez Sowietów

Opis

Schyłek wojny w Rożniątowie

Świadek Historii| Joachim Koppa (1936) Neckarsulm (Niemcy)

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_Joachim_Koppa.mp3