Schyłek wojny w Osowcu

Relacje wśród ludności miejscowej przed i podczas wojny – ewakuacja przed Armią Czerwoną – okupacja radziecka.

Opis

Schyłek wojny w Osowcu

Świadek Historii| Getruda Wawoczny (1928) Kolanowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_gertruda_wawoczny.mp3