Schyłek wojny w Głogówku

Okupacja radziecka – edukacja szkolna krótko po wojnie – trudności aprowizacyjne – okupacja radziecka w Walcach – ewakuacja przed Armią Czerwoną – losy Górnoślązaków wywiezionych do ZSRR.

Opis

Schyłek wojny w Głogówku

Świadek Historii| Maria Alter (1932) Głogówek

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/maria_artel.mp3