Schyłek wojny i pierwsze miesiące po jej zakończeniu w Podlesiu

Odwrót wojsk niemieckich – ewakuacja przed Armią Czerwoną – trudności aprowizacyjne – naloty amerykańskie – rabunek mienia Ślązaków – osiedlenie Kresowian – relacje między ludnością napływową a miejscowymi Ślązakami – śmierć ojca w obozie.

Opis

Schyłek wojny i pierwsze miesiące po jej zakończeniu w Podlesiu

Świadek Historii| Dorota Grygiel (1939)

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_dorota_grygiel.mp3