Rok 1945 w Chróścicach i okolicy. Koniec wojny i pierwsze miesiące po jej zakończeniu

Okupacja radziecka w Chróścicach i Dobrzeniu Wielkim – warunki życia – troska o zaopatrzenie w żywność.

Opis

Rok 1945 w Chróścicach i okolicy. Koniec wojny i pierwsze miesiące po jej zakończeniu

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1935) Dobrzeń Mały

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kasperek_1.mp3