Rok 1945 – ewakuacja z Górnego Śląska i relacje z ludnością napływową po powrocie

Ewakuacja ludności cywilnej z Górnego Śląska w 1945 r. – zakaz używania języka niemieckiego po wojnie –kwaterowanie przesiedleńców w domach Ślązaków – relacje napływowych z ludnością rodzimą.

Opis

Rok 1945 – ewakuacja z Górnego Śląska i relacje z ludnością napływową po powrocie

Świadek Historii| Maria Sarnes () gmina Strzeleczki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/maria_sarnes.mp3