Relacje między starymi i nowymi mieszkańcami Śląska krótko po wojnie

Edukacja szkolna tuż po wojnie – przybycie przesiedleńców z Kresów Wschodnich – bójka młodzieży śląskiej żołnierzami sowieckimi – rozrywki młodzieży – zabawy dziecięce – udział w uroczystościach odpustowych.

Opis

Relacje między starymi i nowymi mieszkańcami Śląska krótko po wojnie

Świadek Historii| Pani Anna ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_pani_anna_cz2.mp3